logo
Química organometàl·lica: síntesi i aplicacions dels compostos ciclometal·lats
Col·laboracions amb la indústria

Estem interessats en establir col·laboracions amb empreses del sector de la Química Fina per desenvolupar projectes d'interès industrial o de recerca. Aquestes col·laboracions s'establiran d'acord amb els objectius i els estatuts de la Fundació Bosch i Gimpera.

Disposem de laboratoris per fer reaccions en solvent anhidre, sota atmosfera de nitrogen i a baixa temperatura; i per purificar productes per recristal·lització, cromatografia, sublimació i destil·lació. També tenim experiència en les tècniques de caracterització estructural següents: polarimetria, conductivitat, infraroig, ultraviolat visible, masses, ressonància magnètica nuclear i difracció de raigs-X
.

Per obtenir més informació, adreceu-vos a qualsevol dels professors permanents.
drx1