logo  
Química organometàl·lica: síntesi i aplicacions dels compostos ciclometal·lats
Secció de Química Inorgànica
Departament de Química Inorgànica i Orgànica
Facultat de Química
Campus Diagonal
Universitat de Barcelona
Martí i Franquès, 1-11
08028 Barcelona

Estrructures cristal·lines

Índex
Pàgines personals