logo
Química organometàl·lica: síntesi i aplicacions dels compostos ciclometal·lats
Línies d'investigació i col·laboracions (en verd línies d'investigació i col·laboracions actives)
 
  • Activació intramolecular d'enllaços C-X en compostos moleculars de Mn(I) (X = H o Cl), Ru(II), (X = H), Ni(0) (X = F, Cl o Br), Pd(0) (X = Cl), Pd(II) (X = H o O), Pt(0) (X = H, F, Cl o Br) i Pt(II) (X = H, F, Cl, Br o I): Aplicacions en síntesi organometàl·lica i orgànica. Desenvolupada en col·laboració amb el Dr. J. Sales, el Dr. G. Muller, la Dra. R. Ceder (Departament de Química Inorgànica de la UB), la Dra. C. López (Secció de Química  d'Inorgànica de la UB), el Dr. C. Anderson (Bard College), el Dr. A. González (Departament de Química Orgànica, Facultat de Farmàcia, UB) i el Dr. A. Grabulosa (Secció de Química Inorgànica UB).
  • Estructures cristal·lines de compostos ciclometal·lats i de compostos relacionats. Desenvolupada en col·laboració amb la Dra. M. Font-Bardia (Serveis Científico-Tècnics UB), el Dr. X Solans (Departament de Cristal·lografia UB), la Dra. C. Puerta i el Dr. P. Valerga (Universitat de Càdiz), i la Dra. L. Barrios (Secció Inorgànica UB).
  •  Reaccions de ciclometal·lació en centres de Pd(II) i Pt(II) i d'addició oxidant en centres de Pt(II): Cinètica i paràmetres d'activació. Desenvolupada en col·laboració amb el Dr. M. Martínez (Secció de Química Inorgànica UB) i la Dra. M. Gómez (Université Tolouse-3, Paul Sabatier).
  • Resolució òptica de fosfines quirals mitjançant compostos ciclometal·lats òpticament actius de Pd(II). Desenvolupada en col·laboració amb els Drs. G. Muller, D. Sainz i la Dra. M. Rocamora (Secció de Química Inorgànica UB).
  • Electroquímica de compostos ciclometalal·lats de Pt(II) i Pt(IV). Desenvolupada en col·laboració amb el Dr. A. Klein (Institut für Anorganische Chemie der Universität Stuttgart) i la Dra. C. López (Secció de Química  d'Inorgànica de la UB).
  • Estudis computacionals: Optimització de la geometria de compostos moleculars de Pd(II), Pt(II) i Pt(IV), i d'estats de transició de reaccions de ciclometal·lació en centres de Pd(II). Desenvolupada en col·laboració amb els Drs. R. Bosque i G. Aullón (Secció de Química Inorgànica UB).
  • Funcionalització catalítica d'enllaços C-H mitjançant grups directors i catalitzadors de Pd(0) o Pd(II). Desenvolupada en col·laboració amb els Drs. J. García, X. Ariza, E. Nicolàs i J. Farràs (Secció de Química Orgànica UB).
  • Activitat anticancerígena in vitro de compostos ciclometal·lats de Pd(II), Pt(II) i Pt(IV): Citotoxicitat. Desenvolupada en col·laboració amb la Dra. M. Cascante (Departament de Bioquímica i Biomedicina molecular UB), el Dr. R. Messeguer (LEITAT) i la Dra. J. Quirante (Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica UB). Cicle cel·lular, apoptosis i nivell del ROS (reactive oxygen species). Desenvolupada en col·laboració amb les Dres. M. Cascante (Departament de Bioquímica i Biomedicina molecular UB) i J. Quirante (Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica UB). Interacció  amb l'ADN i enzims. Desenvolupada en col·laboració amb les Dres. L. Baldomà i J. Badia (Departament de Bioquímica i Fisiologia UB) i J. Quirante (Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica UB).
  • Compostos ciclometal·lats de Pd(II), Pt(II) i Pt(IV) luminescents. Desenvolupada en col·laboració amb la Dra. L. Rodríguez (Secció de Química Inorgànica UB).
  • Activitat antibacteriana i antioxidant in vitro de compostos ciclometal·lats de Pd(II). Desenvolupada en col·laboració amb el Dr. K. Khosa (GC University Faisalabad).
drx7