logo
Química organometàl·lica: síntesi i aplicacions dels compostos ciclometal·lats
Personal adscrit
 Telèfon Fax
Dr. Jaume Granell Catedràtic jaume.granell@qi.ub.es 934039139 934907725
Dra. Margarita Crespo Professora Titular margarita.crespo@qi.ub.es 934039132 934907725
Dr. Joan Albert
Catedràtic joan.albert@qi.ub.es 934039131 934907725
Sra. Ariadna Lázaro
Estudiant de Doctorat


Sra. Marta Real
Estudiant de Postgrau
El Dr. Joaquim Sales va fundar aquest grup al 1978 i va ser el seu Director fins el 1993. Des de 1994 el seu Director és el Dr. Jaume Granell.

Membres del grup des de 1994 (en aquest apartat s'inclouen les persones que han realitzat estades formatives de postgrau en el nostre grup): Rosa Moragas (Tesi Doctoral), Ana Luque (Tesi de Llicenciatura), J. Magali Cadena (Tesi Doctoral), Jorge Mínguez (Tesi de Llicenciatura), Olga López (Tesi de Llicenciatura), Carlos Grande (Màster en Química Experimental), Sergio Delgado (Màster en Química Experimental), Raquel Tavera (Màster en Química Experimental), Carolina Sañudo (Màster en Química Experimental), Emilia Evangelio (Màster en Química Experimental), Alejandro Capapé (Màster en Química Experimental), Abdelouahab Rahmouni (alumne de postgrau MAEC AECID), Raquel Martín (Màster en Química Experimental), Javier Zafrilla (Màster en Química Experimental i Tesi Doctoral), Judit Rodríguez (Màster en Química Avançada), Laura Ortega (Màster en Química Avançada), Anna Escolà (Màster en Química Avançada), Albert LLorca (Màster en Química de Materials Aplicada. TR i TFM), Romana Qadir (Màster en Química de Materials Aplicada. TR i TFM), Lucía D'Andrea (Tesi Doctoral), Miguel Clemente (Màster en Química de Materials Aplicada. TR i TFM), José Antonio Durán (Màster en Química de Materiales Aplicada. TR), Jordi Soley (Máster en Química de Materiales Aplicada. TR), Gabriela Macías (Màster en Química de Materials Aplicada. TR i TFM), Mònica Solé (Màster en Química de Materials Aplicada. TR i TFM), Peyman Hamidizadeh (Estada predoctoral), Elena Borrego (Màster en Química de Materials Aplicada. TR i TFM), Basma Raad Shakir Al-Janabi (Màster Erasmus Mundus d'Innovació i Regulació en Química. TFM), Mojdeh Sadat Hashemi (Estada predoctoral). TR = Traball de Recerca de Màster. TFM = Traball Final de Màster.
Foto de grup 2017
Juny de 2017
Membres i col·laboradors del grup, d'esquerra a dreta: Peyman Hamidizadeh (estudiant de doctorat visitant), Sofía Valle (TFG), Víctor Cascales (alumne de grau), Gabriela Macías (TFM), Ruben Álvarez (TFG), Marc Ricard Batten (alumne de grau),  Mònica Solé (TFM), Oriol Serra (TFG), Jaume Granell, Margarita Crespo, Joan Albert.
 Foto de grup 2016
Març de 2016
Membres i col·laboradors del
grup, d'esquerra a dreta: Josefina Quirante, Emma Bauer (TFG), José Antonio Durán (TFG), Marta Rodríguez (TFG), Jaume Granell, Ramon Bosque, Margarita Crespo, Joan Albert.
foto de gru 2015
Març de 2015.
Membres i col·laboradors del grup, d'esquerra a dreta: Joan Albert, Margarita Grespo, Josefina Quirante, Jaume Granell, Marta Díaz (TFG), Adrià Lozano (TFG), Miguel Clemente (TFM).

Juliol de 2013
Membres i col·laboradors del grup, d'esquerra a dreta: Albert Llorca (TFM), Albert Gandioso (alumne de grau), Anna Escolà (TFM), Lucía D'Andrea (estudiant postdoctoral), Sandra Valldosera (alumna de grau), Josefina Quirante, Joan Albert, Ramon Bosque, Jaume Granell i Margarita Crespo.
Foto de grup
          2011
Febrer de 2011
Membres del grup
, d'esquerra a dretra: Lucía D'Andrea (estudiant de doctorat), Margarita Crespo, Jaume Granell, Joan Albert i Laura Ortega (TFM).