logo
Química organometàl·lica: síntesi i aplicacions dels compostos ciclometal·lats
Historial
Projectes Subvencionats

(a) Compartit amb els grups de Química Bioorgometàl·lica i  Catàlisi Homogènia  del Departament de Química Inorgànica de la Universitat de Barcelona.
(b) Compartit amb el grup de Química  Bioorgometàl·lica
del Departament de Química Inorgànica de la Universitat de Barcelona.
(c) Compartit amb els grups de Catàlisi Homogènia, Dendrímers i Polígons Moleculars, i Mecanismes de Reacció del Departament de Química Inorgànica de la Universitat de Barcelona.