Logo
                  Universitat de Barcelona

Pàgina Web Personal
Dr. Joan Albert
Departament de Química Inorgànica
Universitat de Barcelona

Índex

Publicacions (en verd publicacions docents i de difusió de la recerca)
El password per obrir els reprints es pot aconseguir sol·licitant-lo per mail a joan.albert@qi.ub.es