Logo Universitat


 
Pàgina Web Personal

Dr. Joan Albert
(E-mail: joan.albert@qi.ub.edu)
Química organometàl·lica: síntesi i aplicacions dels compostos ciclometal·lats
Secció de Química Inorgànica
Departament de Química Inorgànica i Orgànica

Facultat de Química
Campus Diagonal

Universitat de Barcelona
Martí i Franquès, 1-11
08028 Barcelona

estructura Índex
castellanoenglish