logo
Química organometàl·lica: síntesi i aplicacions dels compostos ciclometal·lats
Espectres de masses, IR i RMN de productes seleccionats
 
drx1