logo
Química organometàl.lica: síntesi i aplicacions dels compostos ciclometal.lats
Espectres de masses, IR i RMN de productes seleccionats
Compostos ciclometal·lats

benzylamine
trans-N,N-[Pd(C6H4CH2NH2)(OAc)(py-d5)]. 1H (300 MHz, CDCl3, SiMe4, 298 K).
trans-N,N-[Pd(3-DC6H3CH2NH2)(OAc)(py-d5)]. 1H (300 MHz, CDCl3, SiMe4, 298 K).
trans-N,P-[Pd(C6H4CH2NH2)(Cl)(PPh3)]. FAB (+) (Cs, 10 kV, 2-nitrobenzyl alcohol). IR (KBr, 4000-400 cm-1). 1H (200 MHz, CDCl3, SiMe4, 298 K). 31P{1H} (101.26 MHz, CHCl3, P(OMe)3, 298K).

benzyl-benzylidene-amine
trans-(m--OAc)2[Pd(C6H4CH=NCH2C6H5)]2. 1H (200 MHz, CDCl3, SiMe4, 298 K).
trans-N,N-[Pd(C6H4CH=NCH2C6H5)(OAc)(py-d5)]. 1H (300 MHz, CDCl3, SiMe4, 298 K).
trans-N,P-[Pd(C6H4CH=NCH2C6H5)(OAc)(PPh3)]. IR (KBr, 4000-400 cm-1). 1H (200 MHz, CDCl3, SiMe4, 298 K). 31P{1H} (101.26 MHz, CHCl3, P(OMe)3, 298K).
[Pd(C6H4CH=NCH2C6H5)(acac)]. 1H (200 MHz, CDCl3, SiMe4, 298 K).

2-phenylaniline
(m-Cl)2[Pd{NH2C6H4(C6H4)}]2. IR (KBr, 4000-400 cm-1).
trans
-N,P-[Pd{NH2C6H4(C6H4)}Cl(PPh3)]. 31P{1H} (101.26 MHz, CHCl3, P(OMe)3, 298K).